Luu Bich – Dang Cay

Luu Bich is another georgeous Vietnamese singer who was raised in the US. Before, she was reluctant to be a singer, despite the fact that she was born and raised by a family of artists.

YouTube Preview Image

One Response to “Luu Bich – Dang Cay”

 1. Bright Quang B.A Says:

  Nhìn Nàng Lưu Bích đẹp như tranh
  Tiếng hát cao sang tựa đất lành
  Say kiếp cầm ca quên luyến ái
  Để con tim lạnh với cùng canh
  Đêm nằm đơn tẻ trăn trăn trở
  Đời vắng tình yêu tủi tủi quanh
  Mai mốt lời ca theo gió thổi
  Má hồng phai nhạt tiếc xuân xanh

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.